چرا کاغذ گران شده است؟

گرانی کاغذ

چرا کاغذ گران شده است؟

در چند هفته‌ی گذشته با آغاز سال تحصیلی، قیمت کاغذ تحریر در کشور به‌ شکل ناگهانی افزایش چشمگیری داشته است که این افزایش قیمت بر عرصه‌ی نشر، ازجمله کتاب‌ های آموزشی و درسی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد.   چرا کاغذ گران شده است؟

Continue reading